CJ MEDICAL ศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ครบวงจร นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย
New 0%

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบอัตโนมัติ รุ่น Agilia VP ยี่ห้อ Fresenius

60,000.00

Availability: In Stock

Brand: Fresenius

-

 • Size:
 • -

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบอัตโนมัติ

รุ่น Agilia VP ผลิตภัณฑ์ Fresenius Kabi ประเทศ Germany

คุณลักษณะทั่วไป

 1. เป็นเครื่องควบคุมการให้สารละลาย ยา เลือดและส่วนประกอบของเลือด ทางหลอดเลือดดำสามารถควบคุมอัตราการไหลปริมาตรของของเหลวที่ไหลเข้าสู่ร่างกายได้อย่างแม่นยำ
 2. ใช้ได้กับไฟฟ้าขนาด 100 – 240 โวลต์ , 50/60 เฮิร์ตซ และสามารถใช้กระแสไฟฟ้าตรงจากแบตเตอรี่สำรองภายในเครื่องซึ่งเป็นชนิดประจุไฟใหม่ได้

คุณลักษณะทั่วไป

 1. ระบบควบคุมการให้สารละลายเป็นแบบ 2nd generation linear peristaltic pumping system
 2. มีความคลาดเคลื่อนในการให้สารละลายไม่เกิน +5%
 3. สามารถให้เลือดได้โดยไม่ทำให้เม็ดเลือดแดงแตก เมื่อใช้ร่วมกับชุดให้เลือดแบบเฉพาะที่มากับเครื่อง และมีเอกสารยืนยันจากหน่วยงานภายนอกที่เชื่อถือได้
 4. สามารถเปิดประตูเครื่องเพื่อเปลี่ยนสายได้โดยไม่ต้องกดปุ่มยืนยันมากกว่า 1 ครั้ง
 5. สามารถตั้งรูปแบบการให้สารละลาย ( Infusion Modes ) อย่างน้อย ดังนี้ 
 • Volume+Flow rate
 •  Volume+time
 •  Volume+Time+Rate

       6, อัตราการไหล (Flow Rate Range) สามารถปรับได้ 0.1 -1,200 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง โดยมีความละเอียดในการปรับตั้งอย่างน้อย 0.01 มิลลิลิตร ต่อชั่วโมง

       7. สามารถต่อเรียงซ้อนกันได้ 3 เครื่องทันที โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมอื่น

       8. สามารถกำหนดปริมาตรของการให้สารละลาย (Volume to Infusion) ได้ 0.1 –9999 มิลลิลิตร

       9. สามารถปรับตั้งเวลาการให้สารละลายได้ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 168 ชั่วโมง

     10. มีระบบเร่งการให้สารละลายอย่างรวดเร็ว ( Bolus ) โดยปรับในระบบการทำงานปกติได้ตั้งแต่ 50-1,200 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง

     11. เมื่อให้สารละลายครบตามปริมาตรที่กำหนดสามารถปรับการทำงานสู่ระบบ KVO ( Keep Vein Open ) โดยอัตโนมัติ โดยสามารถปรับตั้งได้ ตั้งแต่ 1-20 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง

     12. มีระบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง (Data Log Event) ได้1,500 ข้อมูล

     13. มีระบบตรวจสอบการทำงานของปั๊มแบบอัตโนมัติ ( OCS Test ) เพื่อตรวจการทำงานของปั๊ม ก่อนการใช้งาน เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการไหลอิสระของสารละลาย (free-flow) ระหว่างการใช้งาน

     14. มีระบบการใช้งานช่วงกลางคืน (Night mode) ซึ่งจะลดความสว่างของหน้าจอ และไฟแสดงสถานะการทำงาน ปิดเสียงเมื่อกดปุ่มสัมผัส เพื่อไม่ให้รบกวนผู้ป่วย โดยสามารถตั้งด้วยตนเอง หรือตั้งเวลาอัตโนมัติได้

     15, สามารถเลือกใช้งานแบบแสดงรายชื่อยา (Drug labeling)  หรือไม่แสดงรายชื่อยา (No drug name)ได้ โดยมีรายชื่อยาให้เลือกตั้งได้ และชื่อยาที่เลือกจะแสดงที่หน้าจอ

     16. มีระบบการปรับตั้งแรงดันเลือกได้ 2 แบบ คือ  แบบกำหนดค่าไว้แล้ว (pre-set value) จำนวน 3 ค่า หรือ แบบปรับตั้งแรงดันเอง โดยปรับค่าได้ตั้งแต่ 50 ถึง 750 มิลลิเมตรปรอท โดยปรับเพิ่ม-ลด ครั้งละ 50 มิลลิเมตรปรอท

     17. มีระบบ Anti-bolus เพื่อป้องกันการเกิดการเร่งสารละลาย (bolus) ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากทำการแก้ไขสายอุดตัน

     18. ระบบไฟแสดงสถานะการทำงานของปั๊ม ได้แก่ ไฟสีเขียวแสดงสถานะแสดงกำลังให้สารละลาย ไฟสีส้มแสดงการแจ้งเตือนเบื้องต้น (Pre-alarm) และไฟสีแดงแสดงการแจ้งเตือนความผิดปกติ (Alarm) โดยสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล

     19. มีระบบแจ้งเตือนในรูปแบบ แสง เสียง รูปภาพ และข้อความ โดยเสียงเตือนมีความดัง 63 เดซิบล

     20. มีระบบความปลอดภัยและระบบเตือน อย่างน้อย ดังนี้

 • ตรวจจับฟองอากาศ (air detection)
 • ประตูเครื่องเปิดขณะใช้งาน (door open)
 • มีการอุดตันในสาย (occlusion)
 • มีการถอดปลั๊กไฟ (mains power disconnection)
 • แบตเตอรี่อ่อนกำลัง (low battery)
 • ให้สารละลายครบตามที่กำหนด
 • สารละลายใกล้หมด
 • ไม่ยืนยันการปรับตั้ง (unconfirmed setting)
 • เครื่องจะหยุดทำงานเองโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดสัญญาณเตือน Occlusion หรือ Air Bubble
 • การเตือนเมื่อได้เวลาบำรุงรักษา (Preventive Maintenance Warning)

     21. สามารถแสดงภาพตำแหน่งที่เกิดการอุดตัน ( Occlusion )ว่าอยู่ในตำแหน่งก่อน ( Upstream ) สายสารละลายเข้าเครื่อง หรือตำแหน่งหลังจากสายสารละลายเข้าเครื่อง ( Downstream )

     22. แบตเตอรี่ภายในเครื่องเป็นแบบลิเธียม-ไอออน (Li-Ion)   เมื่อมีประจุไฟฟ้าเต็ม สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องได้ 9 ชั่วโมง ที่อัตราการไหล 25 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง

เงื่อนไขเฉพาะ

 1. รับประกันการใช้งานเครื่อง                                               2 ปี
 2. มีบริการตรวจบำรุงรักษาปีละ                                            2 ครั้ง
 3. มีคู่มือการใช้งาน                                                             1 ชุด
 4. มีบริการสอบเทียบพร้อมออกหนังสือรับรองปีละ                  1 ครั้ง
 5. บริษัทเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
 6. มีช่างผ่านการอบรมและสามารถซ่อมเครื่องได้

Write Your Review

Your email address will not be published.

Your Rating: