CJ MEDICAL ศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ครบวงจร นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย
New 0%

เครื่องวัดความดันแบบสอดแขนอัตโนมัติ ยี่ห้อ TERUMO รุ่น BP500

70,000.00

Availability: In Stock

Brand: -

-

 • Size:
 • -

เครื่องวัดความดันแบบสอดแขนอัตโนมัติ ยี่ห้อ TERUMO รุ่น BP500

ลักษณะทั่วไป

 • เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ โดยใช้ cuff แบบวงกลม
 • เป็นการวัดแบบ Oscillometric
 • สามารถวัดความดันโลหิตได้แม้ในคนที่มีแขนเล็ก
 • สามารถพิมพ์ผลค่าที่วัดได้
 • สามารถวัดความดันโลหิตได้ในช่วงระหว่าง ๐-๓๐๐ มิลลิเมตรปรอท และสามารถวัดค่าอัตราการเต้นของชีพจรได้ในช่วงระหว่าง ๓๐-๒๔๐ ครั้งต่อนาที

ลักษณะเฉพาะ

 • เป็นเครื่องวัดความดันโดยไม่ต้องพันผ้ารัดแขน (cuff) โดยมีช่องสอดแขนเป็นแบบวงกลมและมี cuff เป็นแบบ Double cuff
 • มีระบบแสดงผลเป็นแบบ LCD และหน้าจอแสดงผลค่า ดังนี้

ความดันค่าตัวบน (Systolic)

ความดันค่าตัวล่าง (Diastolic)

อัตราการเต้นของชีพจร (Pulse)

วันและเวลาที่ทำการวัด

 • สามารถตั้งค่ารูปแบบการแสดง ได้  ๓ แบบ
 • มีระบบการพิมพ์แบบ Thermal High-speed  printer พิมพ์ผลการวัดได้อย่างรวดเร็ว   และสามารถตัดกระดาษได้เองอัตโนมัติ
 • มีค่าความแม่นยำของการวัดค่าความดันโลหิตไม่เกิน +/- ๒ มิลลิเมตรปรอท
 • มีค่าความแม่นยำของชีพจร ไม่เกิน +/-๑.๕%
 • ได้รับมาตราฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า IEC ๖๐๖๐๑-๑-๒:๒๐๐๗
 • มีที่รองรับปลายแขนขณะทำการวัด
 • เป็นผลิตภัณฑ์ Latex-free  ทำให้ไม่เกิดอาการแพ้ต่อผิวหนังของคนที่วัดค่า
 • มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน ( Emergency stop ) กรณีต้องการยกเลิกการวัดความดัน
 • ตัวเลขใหญ่มองเห็นได้ชัดเจน
 • ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๑๐๐-๒๔๐V   ๕๐-๖๐ Hz    
 • ขนาดของเครื่อง ไม่เกิน  ๔๕๐ (W) x ๕๐๒.๔(D)x ๒๗๘.๗(H) มิลลิเมตรและมีน้ำหนักประมาณ   ๔.๘ กิโลกรัม

เงื่อนไขเฉพาะ

 • มีคู่มือแนะนำการใช้งาน
 • รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา  ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
 • มีโต๊ะสำหรับวางเครื่อง  จำนวน  ๑ ตัว   มีความแข็งแรงมั่นคง ขนาดพอดีกับตัวเครื่อง
 • มีอะไหล่สำรองเมื่อเครื่องชำรุดและมีช่างชำนาญงานในการบำรุงรักษาเครื่อง
 • ผ่านการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

Write Your Review

Your email address will not be published.

Your Rating: