CJ MEDICAL ศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ครบวงจร นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย
New 0%

เครื่องขูดหินปูนด้วยไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่

0.00

Availability: In Stock

Brand: -

-

 • Size:
 • -

เครื่องขูดหินปูนด้วยไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่

คุณสมบัติทั่วไป

 • ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220 โวลท์ 50เฮิรตซ์
 • สามารถต่อท่อน้ำจากยูนิตทำฟันโดยต่อกับ Couplingน้ำของยูนิตทำฟัน และจากถังบรรจุน้ำ
 • มีตู้วางเครื่องขูดหินปูนได้ มีล้อเลื่อน ตัวตู้ทำด้วยไม้บุโฟเมก้า หรือโลหะเคลือบสีป้องกันสนิม

คุณสมบัติทางเทคนิค

 • เป็นระบบ  Electromagnetic
 • ความถี่ในการสั่นไม่น้อยกว่า 25,000 รอบ/วินาที  เครื่องปรับความถี่โดยอัตโนมัติ
 • สามารถปรับความแรงของการสั่น และปริมาณน้ำที่ออกมาได้ตามต้องการ
 • สามารถใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานและเครื่องไม่ร้อน ผิดปกติในลักษณะการใช้งานปกติ  จนเกิดความรำคาญแก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
 • มีสวิทช์เท้า 1 ตัว ควบคุมการทำงานของ  Hand Piece ที่เหยียบได้สะดวกที่ปลายเท้า
 • มี Filter กรองน้ำก่อนเข้า Solinoid Valve เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อน้ำในเครื่องได้เป็นอย่างดี
 • มีสวิทช์เปิด-ปิดการทำงานที่ตัวเครื่อง  และมีหลอดไฟสีเป็นตัวแสดงให้เห็นเมื่อเครื่องทำงาน
 • มีที่พักหัวขูดติดอยู่ที่ตัวเครื่องเป็นอย่างดี
 • มีถังเป็นถังจุน้ำ ความจุ 5 ลิตร ทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิมและทำความสะอาดได้ทั้งภายในและภายนอกได้ง่าย
 • มี Solinoid Valve ควบคุมการไหลของน้ำ เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อน้ำในเครื่องได้และติดตั้งระบบมอเตอร์ส่งน้ำเข้าเครื่องเป็นระบบไฟฟ้าใช้ไฟ 12 โวลท์
 • มีตู้ทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิม และเคลื่อนที่ได้สะดวก สำหรับวางเครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า และบรรจุถังเก็บน้ำ

    -  เครื่องขูดหินปูน ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย   โดยบริษัทได้รับการรับรอง

         ระบบบริหารงานคุณภาพ   ISO 9001 : 2015 และ ISO 13485:2012

 • เครื่องขูดหินปูนได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
 • มีใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิต
 • มีคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย 1ชุด
 • มีใบรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต