CJ MEDICAL ศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ครบวงจร นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย
New 0%

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ความดันโลหิตและความอิ่มตัวของออกซิเจน ยี่ห้อ EDAN รุ่น iM70

350,000.00

Availability: In Stock

Brand: Edan

-

  • Size:
  • -

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ความดันโลหิตและความอิ่มตัวของออกซิเจน ยี่ห้อ EDAN รุ่น iM70

 

คุณลักษณะเครื่องศูนย์กลางควบคุมและจัดเก็บข้อมูล

1.มีจอแสดงผลชนิด TFT-LCD มีความกว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1280 x 1024

2.สามารถแสดงรูปคลื่นและค่าตัวเลขต่างๆ จากเครื่องเฝ้าฯชนิดข้างเตียงได้พร้อมกัน และสามารถรองรับจำนวนเครื่องเฝ้าฯได้สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 64 เครื่อง

3.สามารถจัดเก็บข้อมูลของเครื่องเฝ้าฯ แต่ละเครื่องในรูปแบบ Trend ได้อย่างน้อย 240 ชั่วโมง

4.สามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Alarm Waveform ได้อย่างน้อย 720 เหตุการณ์

5.สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้

     5.1.สามารถเรียกดูรูปคลื่นย้อนหลังได้นานถึง 72 ชั่วโมง 

     5.2.สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังสำหรับการวัดความดันโลหิตแบบภายนอกได้ 720 ค่าในแต่ละเครื่องเฝ้าฯชนิดข้างเตียง

     5.3.สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังสำหรับการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 720 ค่าในแต่ละเครื่องเฝ้าฯชนิดข้างเตียง

     5.4.สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังสำหรับอุณหภูมิ 720 ค่าในแต่ละเครื่องเฝ้าฯชนิดข้างเตียง

6.ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารกับเครื่องศูนย์กลางฯ ได้โดยใช้ mouse และ keyboard

7.มีระบบ Web Viewer เรียกดูข้อมูลโดย PC, Tablet หรือ Smart Phone ผ่าน web browser

8.รองรับการส่งข้อมูลด้วยระบบ HL7/XML

 

คุณสมบัติของเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจชนิดข้างเตียง

คุณสมบัติทั่วไป :

1.หน้าจอเป็นแบบสี TFT ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 12.1 นิ้ว

2.ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด ปุ่มหมุน (Knob) และระบบสัมผัส (Touch Screen)

3.มีระบบ Multiple Display ไม่น้อยกว่า 4 แบบ Large Font, Trend View, OxyCRG และ Bed to Bed หรือ Bed view

4.แสดงรูปคลื่นได้ไม่น้อยกว่า 5 Waveforms และสามารถรองรับระบบ Barcode Reader

5.มีระบบ Night Mode ปรับลดแสงในช่วงกลางคืนและระบบ Pitch Tone

6.มีระบบเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์ Arrhythmia detection, Pace maker detection และ HR  Measurement ด้วยเทคโนโลยี ISEAP

7.สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบเน็ตเวิร์คด้วย  LAN หรือ Wi-Fi และสำรองข้อมูลผ่านระบบ USB หรือ SD card

8.มีระบบ Bi-Directional ติดต่อกับ Central Monitor โดยสั่งงานได้สองทาง

9.ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240 โวลต์ 50 หรือ 60 เฮิรตซ์

10.ตัวเครื่องมีแบตเตอรี่ชนิดชาร์จไฟได้ใช้งานได้ติดต่อกันได้ไม่น้อยกว่า 120 นาที

11.ได้รับมาตรฐาน ANSI/AAMI EC13 และมาตรฐานป้องกันน้ำ IPX1

12.มีระบบระบายความร้อนโดยไม่ใช้พัดลม ซึ่งช่วยในการป้องกันฝุ่นเข้าเครื่องรวมทั้งลดเสียงรบกวนผู้ป่วย

13.มีหูหิ้ว สามารถเกี่ยวข้างเตียงผู้ป่วยได้

คุณลักษณะเฉพาะ :

ภาควัดคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ (ECG)

1.สามารถเลือกทำการวัดได้แบบ 3 lead, 5 lead และ 12 lead

2.สามารถขยายรูปคลื่น (Gain Selection)ได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับและปรับความเร็วการกวาดรูปคลื่น (Sweep Speed)  ได้ไม่น้อยกว่า 4 ระดับ

3.สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ไม่น้อยกว่า 15-350 bpm

4.สามารถปรับตัวกรองสัญญาณ (Bandwidth) ได้ 3 แบบโดยมีช่วงความถี่วิเคราะห์ไม่น้อยกว่าดังนี้

Diagnostic Mode:    0.05-150 Hz

Monitoring Mode :  0.5-40 Hz

Surgical Mode :       1-20 Hz

5.สามารถวิเคราะห์ ST-Segment ได้ในช่วง -2.0 mV-2.0 mV

6.มี Common Mode  Rejection Ratio (CMRR) ในช่วง Diagnosis: > 95 dB

7.มีระบบ Tall T-Wave Rejection และสามารถวิเคราะห์ Arrhythmia  Analysis ได้ไม่น้อยกว่า 16 ชนิด

      ภาควัดอัตราการหายใจ (RESP)

1.วัดอัตราการหายใจแบบวิธี Trans- thoracic impedance

2.วัดอัตราการหายใจได้ตั้งแต่ 0 – 120 ครั้งต่อนาทีในผู้ใหญ่และ 0-150 ครั้งในเด็กทารก

3.สามารถขยายรูปคลื่น (Waveform amplitude)ได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ

4.สามารถปรับตั้งค่า Apnea alarm delay ได้ 7 ค่าเป็นอย่างน้อย คือ 10 วินาที, 15 วินาที, 20 วินาที, 25 วินาที, 30 วินาที, 35 วินาที และ 40 วินาที.

      ภาควัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2)

1.สามารถวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได้ตั้งแต่ 0 – 100%

2.สามารถวัดอัตราชีพจรได้ตั้งแต่ 25 – 300 ครั้งต่อนาที

3.ค่าความแม่นยำในการวัด +2 ครั้งต่อนาที

      ภาคแสดงความดันโลหิตแบบภายนอก (NIBP)

1.ใช้เทคนิคการวัดแบบ oscillometric

2.สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแบบควบคุมเอง (Manual), แบบอัตโนมัติ (Automatic) และแบบต่อเนื่องได้ (Continuous)

3.สามารถตั้งเวลาทำการวัดแบบอัตโนมัติได้ คือ 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 นาที

4.สามารถวัดความดันโลหิตได้ในช่วงหรือดีกว่า

                                       Systolic:  40-270 mmHg

                                       Diastolic: 10-215 mmHg

                                       Mean     : 20-235mmHg                 

5.สามารถวัด Pulse Rate จากค่าความดันโลหิตได้ในช่วง 40-240 bpm หรือดีกว่า

           ภาควัดอุณหภูมิร่างกาย (TEMP)

1.ใช้วิธีการวัดแบบ Thermal resistance

2.สามารถวัดอุณหภูมิร่างกายได้ตั้งแต่ช่วง 0-50°C

3.สามารถวัดอุณหภูมิได้ 2 ช่อง

4.เซนเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิเป็นแบบ YSI-10K หรือ YSI-2.252K

5.มีความเที่ยงตรงในการวัด + 0.1°C

       ภาควัดความดันโลหิตแบบภายใน (IBP)

1.ใช้หลักการวัดแบบ Direct invasive measurement

2.สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

3.สามารถวัดความดันโลหิตได้ในช่วง

Art                                          0 - 300 mmHg

PA                                           -6 – 120mmHg

CVP/RAP/LAP/ICP               -10 – 40mmHg

P1/P2                                     -50 – 300mmHg

4.ความละเอียดในการวัด Resolution :  1mmHg

5.สามารถเลือกหน่วยในการวัดได้สองแบบคือ   kPa, mmHg

ภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจ (Et CO2)

 

1.สามารถวัดได้กับ Adult, Pediatric และ Neonatal

   2.สามารถวัดได้ในช่วง

EtCO2     0mmHg - 150mmHg

   FiCO2     3mmHg -  50mmHg

                     3.สามารถเปลี่ยนหน่วยการวัดได้  mmHg,  %,  Kpa

        4.มีค่า O2 Compensation ในช่วง  0 – 100%

อุปกรณ์ประกอบ

        Patient Cable with ECG Lead wire                                          1 ชุด/เครื่อง

        SpO2 Extension cable                                                             1 เส้น/เครื่อง

        Air Hose                                                                                   1 ชุด/เครื่อง

        Adult Cuff                                                                                 1 ชิ้น/เครื่อง

        สายไฟ AC ประจำเครื่อง                                                              1 เส้น/เครื่อง        

        ชุดวัด IBP                                                                                   4 ชุด     

        ETCO2 sensor                                                                           4 ชุด      

        ระบบ Central Monitor                                                                  2 ชุด

Write Your Review

Your email address will not be published.

Your Rating: