CJ MEDICAL ศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ครบวงจร นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย
New 0%

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ความดันโลหิตและความอิ่มตัวของอ๊อกซิเจน ยี่ห้อ Edan รุ่น im80

400,000.00

Availability: In Stock

Brand: Edan

-

 • Size:
 • -

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

EDAN IM80

 

คุณสมบัติเฉพาะ :

หน้าจอเป็นแบบสี TFT ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว

ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด ปุ่มหมุน (Knob) และระบบสัมผัส (Touch Screen)

มีระบบ Multiple Display ไม่น้อยกว่า 4 แบบ Large Font, Trend View, OxyCRG และ Bed to Bed หรือ Bed view

แสดงรูปคลื่นได้ไม่น้อยกว่า 5 Waveforms และสามารถรองรับระบบ Barcode Reader

มีระบบ Night Mode ปรับลดแสงในช่วงกลางคืนและระบบ Pitch Tone

มีระบบเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์ Arrhythmia detection, Pace maker detection และ HR  Measurement ด้วยเทคโนโลยี ISEAP

สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบเน็ตเวิร์คด้วย  LAN หรือ Wi-Fi และสำรองข้อมูลผ่านระบบ USB หรือ SD card

มีระบบ Bi-Directional ติดต่อกับ Central Monitor โดยสั่งงานได้สองทาง

ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240 โวลต์ 50 หรือ 60 เฮิรตซ์

ตัวเครื่องมีแบตเตอรี่ชนิดชาร์จไฟได้ใช้งานได้ติดต่อกันได้ไม่น้อยกว่า 120 นาที

ได้รับมาตรฐาน ANSI/AAMI EC13 และมาตรฐานป้องกันน้ำ IPX1

คุณสมบัติทางเทคนิค :

ภาควัดคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ (ECG)

 1. สามารถเลือกทำการวัดได้แบบ 3 lead หรือ 5 lead
 2. สามารถขยายรูปคลื่น (Gain Selection)ได้ไม่น้อยกว่า 5 แบบ
 3. สามารถปรับความเร็วการกวาดรูปคลื่น (Sweep Speed) ได้ไม่น้อยกว่า 4 ระดับ คือ 6.25, 12.5, 25 และ 50 มิลลิเมตรต่อวินาที
 4. มีระบบป้องกันเครื่องจี้ไฟฟ้าเมื่อใช้ในห้องผ่าตัดโดยระยะเวลา Recovery time < 10 วินาที
 5. สามารถปรับตัวกรองสัญญาณ (Bandwidth) ได้ 3 แบบคือ Monitor, Diagnosis และ Surgery โดยมีช่วงความถี่ดังนี้คือ

MON : 0.5-40 Hz

DIA : 0.05-150 Hz

SUR : 1-20 Hz

มี Common Mode  Rejection Ratio (CMRR) อยู่ในช่วง

MON: > 105 dB

DIA: > 95 dB

SUR: > 105 dB

สามารถทำการวิเคราะห์อาการเต้นผิดปกติของหัวใจ (Arrhythmia  Analysis) ได้ไม่น้อยกว่า 16 ชนิด

ภาควัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2)

 1. สามารถวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได้ตั้งแต่ 0 – 100%  
 2. สามารถวัดอัตราชีพจรได้ตั้งแต่ 25 – 300 ครั้งต่อนาที หรือดีกว่า
 3. ค่าความแม่นยำในการวัด +2 ครั้งต่อนาที

ภาคแสดงความดันโลหิตแบบภายนอก (NIBP)

 1. ใช้หลักการวัดแบบ oscillometric
 2. สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแบบควบคุมเอง (Manual), แบบอัตโนมัติ (Automatic)  และแบบต่อเนื่องได้ (Continuous)
 3. สามารถตั้งเวลาในการทำการวัดแบบต่อเนื่องอัตโนมัติได้ คือ 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 นาที
 4. สามารถแสดงค่า SYS, DIA, MAP และ PR
 5. สามารถวัดความดันโลหิตได้ในช่วงหรือดีกว่า

                 Systolic:  40-250 mmHg

                 Diastolic: 20-200 mmHg

                 Mean     : 30-235mmHg                       

        6. แรงดันใน Cuff สำหรับใช้ในการวัดอยู่ในช่วง 0 – 300 mmHg

ภาควัดอัตราการหายใจ (RESP)

 1. วัดอัตราการหายใจแบบวิธี Trans- thoracic impedance
 2. วัดอัตราการหายใจได้ตั้งแต่ 0 – 120 ครั้งต่อนาทีในผู้ใหญ่และ 0-150 ครั้งในเด็กทารก
 3. สามารถขยายรูปคลื่น (Waveform amplitude)ได้ไม่น้อยกว่า 7 แบบ คือ X0.25, X0.5, X1, X2, X3, X4 และ X5
 4. สามารถปรับตั้งค่า Apnea alarm delay ได้ 7 ค่าเป็นอย่างน้อย คือ 10 วินาที, 15 วินาที, 20 วินาที, 25 วินาที, 30 วินาที, 35 วินาที และ 40 วินาที.

อุปกรณ์ประกอบ

Patient Cable with ECG Lead wire                                 1 ชุด/เครื่อง

SpO2 Cable with Standard Probe                                  1 ชุด /เครื่อง

 Air Hose                                                                        1 ชุด / เครื่อง

 Adult Cuff                                                                      1 ชิ้น / เครื่อง

สายไฟประจำเครื่อง                                                          1 เส้น /เครื่อง        

Write Your Review

Your email address will not be published.

Your Rating: