CJ MEDICAL ศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ครบวงจร นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย
New 0%

เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหวเวียนโลหิตชนิดเคลื่อนย้ายได้ขณะใช้งานกับผู้ป่วย (Mobile Monitoring System) ยี่ห้อ Edan รุ่น IM60

0.00

Availability: In Stock

Brand: Edan

-

 • Size:
 • -

เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหวเวียนโลหิตชนิดเคลื่อนย้ายได้ขณะใช้งานกับผู้ป่วย (Mobile Monitoring System) ยี่ห้อ Edan รุ่น IM60

คุณสมบัติทั่วไป : 

หน้าจอเป็นแบบสี TFT ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 10.4 นิ้ว

ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกด ปุ่มหมุน (Knob) และระบบสัมผัส (Touch Screen)

มีระบบ Multiple Display ไม่น้อยกว่า 4 แบบ Large Font, Trend View, OxyCRG และ Bed to Bed

แสดงรูปคลื่นได้ไม่น้อยกว่า 5 Waveforms และสามารถรองรับระบบ Barcode Reader

มีระบบ Night Mode ปรับลดแสงในช่วงกลางคืนและระบบ Pitch Tone

มีระบบเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์ Arrhythmia detection, Pace maker detection และ HR  Measurement ด้วยเทคโนโลยี่ ISEAP

มีระบบระบายความร้อนแบบไม่ใช้พัดลม (No-Fan Design) เพื่อลดเสียงรบกวนผู้ป่วย

มีระบบส่งข้อมูลด้วย  LAN หรือ Wi-Fi และสำรองข้อมูลผ่านระบบ USB หรือ SD card

มีระบบ Bi-Directional ติดต่อกับ Central Monitor โดยสั่งงานได้สองทาง

ตัวเครื่องมีหูหิ้วออกแบบให้สามารถแขวนหรือเกาะข้างเตียงได้

ใช้ไฟฟ้า 100-240 โวลต์และมีแบตเตอรี่ชนิดชาร์จไฟได้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 150 นาที

ได้รับมาตรฐาน ANSI/AAMI EC13 และมาตรฐานป้องกันน้ำ IPX1

คุณลักษณะเฉพาะ :

ภาควัดคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ (ECG)

สามารถเลือกทำการวัดได้แบบ 3 lead และ 5 lead

สามารถปรับ Gain รูปคลื่นได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับและปรับ Sweep Speed ได้ไม่น้อยกว่า 4 ระดับ

สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ไม่น้อยกว่า 15-350 bpm  

สามารถเลือกปรับโหมดช่วงวิเคราะห์ความถี่ (Bandwidth) ได้ไม่น้อยกว่า 3 แบบดังนี้ Diagnostic, Monitoring และ Surgical

 สามารถวิเคราะห์หาค่า ST-Segment พร้อมระบบแจ้งเตือน Alarm

 มี Common Mode  Rejection Ratio (CMRR) ในช่วง Diagnosis: > 95 dB

 สามารถวิเคราะห์รูปคลื่น Tall T-Wave Rejection และ Arrhythmia Analysis ได้ไม่น้อยกว่า 16 ชนิด

 ภาควัดอัตราการหายใจ (RESP)

วัดอัตราการหายใจแบบวิธี Trans- thoracic impedance

วัดอัตราการหายใจได้ตั้งแต่ 0 – 120 ครั้งต่อนาทีในผู้ใหญ่และ 0-150 ครั้งในเด็กทารก

 1. สามารถขยายรูปคลื่น (Waveform amplitude)ได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ
 2. สามารถปรับตั้งค่า Apnea alarm delay ได้ 7 ค่าเป็นอย่างน้อยคือ 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 วินาที.

ภาควัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2)

 1. สามารถวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได้ตั้งแต่ 0 – 100%
 2. สามารถวัดอัตราชีพจรได้ตั้งแต่ 25 – 300 ครั้งต่อนาทีหรือดีกว่า
 3. ความเร็วในการ Update Data ได้ 1 วินาที
 4. มีระบบช่วยการวัดกับผู้ป่วยขณะเคลื่อนไหว Motion Resistance และ Low Perfusion resistance   

ภาคแสดงความดันโลหิตแบบภายนอก (NIBP)

 1. ใช้เทคนิคการวัดแบบ Oscillometric
 2. สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแบบควบคุมเอง (Manual), แบบอัตโนมัติ (Automatic) และแบบต่อเนื่องได้ (Continuous)
 3. สามารถตั้งเวลาทำการวัดแบบอัตโนมัติได้ คือ 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 นาที
 4. สามารถวัดความดันโลหิตได้ในช่วงหรือดีกว่า

                 Systolic:  40-270 mmHg

                 Diastolic: 10-215 mmHg

                 Mean     : 20-235mmHg                       

มีแรงดัน Cuff สำหรับการวัดในช่วง 0 – 300 mmHg

มีระบบช่วยการวัดกับผู้ป่วย Cardiac Patient, Hypertensive มีประสิทธิภาพดีขึ้นด้วยเทคนิค ICUFS

 อุปกรณ์ประกอบ

Patient Cable with ECG Lead wire                                 1 ชุด

SpO2 Cable with Standard Probe                                  1 ชุด    

Air Hose                                                                         1 ชุด

Adult Cuff                                                                       1 ชิ้น

สายไฟประจำเครื่อง                                                          1 เส้น