CJ MEDICAL ศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ครบวงจร นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย
New 0%

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) รุ่น BeneHeart D1

0.00

Availability: In Stock

Brand: BeneHeart C1A

-

 • Size:
 • -

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) รุ่น BeneHeart D1 

 1. คุณสมบัติทั่วไป
  • เป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ ขนาดเล็ก น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ 2.0 กิโลกรัม
  • ใช้พลังงานจาก Batteries ชนิด Lithium หรือ LiMnO2
  • สามารถแนะนำการใช้งานให้กับผู้ใช้ทั้งแบบเสียงคำสั่ง และข้อความหรือสัญลักษณ์ไฟ
  • รองรับระบบคำสั่งด้วยเสียงได้ 3 ภาษา
  • รับประกันจากโรงงานผู้ผลิต 5 ปี
 2. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
  • ใช้รูปคลื่นในการกระตุกหัวใจ แบบ Biphasic Waveform
  • ให้พลังงานที่เหมาะสมสำหรับเด็กไม่น้อยกว่า 50 จูล แต่ไม่มากกว่า 100 จูล และ สำหรับผู้ใหญ่ให้พลังสูงสุด 360 จูล
  • สามารถใช้งานร่วมกับแผ่นนำไฟฟ้า แบบใช้ครั้งเดียว โดยมีภาพแสดงตำแหน่งของการติดแผ่นในร่างกาย เพื่อความสะดวกของผู้ให้การช่วยเหลือ
  • ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ชนิดลิเธี่ยม เมื่อชาร์จเต็มสามารถใช้กระตุกหัวใจได้ 400 ครั้ง ต่อเนื่องในขณะเครื่องทำงาน 15 ชั่วโมง
  • เครื่องพร้อมทำการช็อก ภายหลังการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ในระยะเวลาไม่เกิน 5 วินาที
  • มีระบบตรวจเช็คการทำงานของเครื่องอัตโนมัติ แบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ราย4เดือน
  • มีปุ่มเลือกรูปแบบการใช้งานสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
  • แบตเตอรี่สแตนบาย 6 ปี เครื่องมีระบบตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องอัตโนมัติ (Automatic Self testing)และแสดงความพร้อมการทำงานของเครื่องด้วยสัญลักษณ์ หรือมีเสียงหรือสัญลักษณ์แสดง
  • ความผิดปกติของเครื่องเครื่องมีระบบของการแนะนำในระหว่างการทำ CPR ที่สามารถให้จังหวะ และคำแนะนำระหว่างช่วงของการทำ CPR
  • เครื่องสามารถทำการช็อก ได้สูงสุด 200  ครั้งที่พลังงาน 360J
  • สามารถทำการบันทึกสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ช่วงเวลาต่อเนื่องมากถึง 5 ชั่วโมง โดยสามารถถ่ายโอนข้อมูลที่เก็บบันทึกแสดงในเครื่องคอมพิวเตอร์บุคคลได้โดยใช้ USB Flash memoryได้
  • เครื่องมีมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในของอุปกรณ์    อิเล็กทรอนิกส์(Ingress Protection) ระดับ IP 55
  • ได้รับมาตรฐาน CE
 3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
  • แผ่นนำไฟฟ้าอิเล็กโทรด                                                     จำนวน    1 ชุด
  • กรรไกร ถุงมือ มีโกน Maskช่วยหายใจ                                  จำนวน    1 ชุด
  • คู่มือการใช้งานฉบับภาษาอังกฤษ                                          จำนวน     1 เล่ม
  • คู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทย                                              จำนวน     1 เล่ม